Hokes Bluff vs Munford - Oct 19, 2007 - alexchaney